Artist's statement

Maalaan heleillä väreillä kipeitä aiheita. 

Työskentelyni lähtökohtia ovat myötätunto, yhteyden ja erillisyyden kokemukset. Pyrin vangitsemaan teokseeni tilanteen, johon kiteytyy jokin oleellinen tunne tai oivallus. Päämääräni on luoda kuva hetkestä, joka tulee mieleemme, kun muistelemme tiettyä ajanjaksoa tai tapahtumasarjaa. Viimeinen aamukahvi ennen viimeistä riitaa. Sunnuntai, kun kaikki loksahti paikoilleen. Valokuva, jota et halua nähdä, mutta jota palaat katsomaan aina uudestaan. 

Teokseni usein kuvaavat yksilön kokemusmaailmaa, mutta nämä aiheet punoutuvat osaksi yhteiskunnallisia, psykologisia ja sosiaalisia ilmiöitä. Maalaan tapahtumia, joista ei puhuta, mutta jotka monet tietämättään jakavat. Teoksissa liitän yksittäisen ihmisen kokemukset osaksi isompaa kokonaisuutta. 

Pyrin teoksilla herättämään katsojat huomaamaan ilmiöitä itsessään ja ympäristössään, avaamaan keskustelua vaietuista aiheista ja jakamaan myötätuntoa. Haluan tehdä huoneessa seisovasta norsusta näkyvän, ja tutkia kuinka henkilökohtaisista tragedioista muodostuu kollektiivinen kokemus. 

Lähden liikkeelle valokuvista, joita otan arkisista tilanteista. Rikon alkuperäisen kuvan ajan, paikan ja henkilöiden tunnistettavuuden. Taiteessani yhdistyy ihmishahmot, joiden rinnalle luon abstrakteja ja surrealistisia elementtejä. Työskentelen intensiivisesti ja intuitiivisesti – käyn vuoropuhelua teoksen kanssa. Intensiivisen työskentelyn kautta minulle syntyy voimakas tunneside teokseen. Töideni lopullinen muoto ja tunnelma voivat muuttua yllättäviin suuntiin – parhaimmillaan taiteeni paljastaa myös minulle itselleni jotain uutta omasta suhtautumisestani maailmaan. 


CV

Voit ladata suomenkielisen CV:n tästä linkistä


Yhteystiedot

Voit lähettää palautetta, kysyä yhteistyöstä, tilaustöistä tai teosten myynnistä sähköpostitse tai alla olevan kaavakkeen kautta. 

sähköposti: saara.tikka@gmail.com
instagram: @saaramariatikka

Using Format